School Verbindingsdienst

De SVBDD draagt bij aan de visie van de verbindingsdienst namelijk het streven naar informatiedominantie voor de commandovoerings-ondersteuning van commandanten en besluitvormers. Dit wordt gerealiseerd door transport, beheer en het ontsluiten van informatie voor de commandovoering. Hiermee wordt het verbindend karakter van de commandovoering tussen alle functies van het militair optreden versterkt, zonder daarbij de functies zelf over te nemen. De taken van de Verbindingsdienst zijn onder te verdelen naar vier hoofdtaken. Informatieverspreiding, contra informatieverspreiding, informatiebescherming en overige verbindingsdiensttaken. Kortom:

 

"We deliver Information Power"