Nieuws

Nieuwe dirigent en nieuw gebouw voor het Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps van de Verbindingsdienst.

Na een lange periode van relatieve stilte is er weer positief nieuws voor het VMTKV, het muziekkorps van de Verbindingsdienst.

Het muziekkorps, dat geheel uit vrijwilligers bestaat  heeft, om het maar eens heel eufemistisch te zeggen, een roerig jaar achter de rug.

Ging het korps vorig jaar de zomervakantie in met de felbegeerde positieve beoordeling van de Commandant Militaire Muziek van de Krijgsmacht op zak, vlak na de zomervakantie werd het geconfronteerd met het feit dat de dirigent zijn werkzaamheden per direct neerlegde. Daarbij kwam dat de huur van het gebouw op de voormalige Prins Maurits kazerne in Ede per 31 december niet werd verlengd, en dus moest het korps op zoek naar een nieuwe dirigent én een nieuw gebouw. En wel directt.

De verhuizing was geen verrassing, het vertrek van de dirigent wel.
Oh ja…De voorraden van het korps die, na de verhuizing van de Elias Beekmankazerne naar de Prins Mauritskazerne, tijdelijk in een loods in Soesterberg waren opgeslagen moesten ook op een zo kort mogelijke termijn weg omdat de ruimte een andere bestemming kreeg….

Voldoende uitdaging voor de staf van het geplaagde muziekkorps dus.

Om de muzikale activiteiten niet stop te zetten heeft de instructeur van de tamboers, Peter Semmeling, tijdelijk het dirigeerstokje overgenomen, en ervoor gezorgd dat het muzikale peil op niveau bleef.
Met groot enthousiasme heeft hij ruim elf maanden de wekelijkse repetities geleid, en ook tijdens alle optredens heeft hij, tot grote tevredenheid van alle leden, de muzikale leiding op zich genomen.

Eerst een nieuwe dirigent…

Na het definitieve afscheid van de dirigent, Casper Braafhart, is de staf van het VMTKV op zoek gegaan naar een nieuwe dirigent. Na een intensieve selectieprocedure bleven er uiteindelijk vier geschikte kandidaten over. Een kandidaat trok zich terug uit de sollicitatieprocedure, en de drie overgebleven kandidaten zijn allemaal een repetitie komen proefdirigeren. Het doel van een proefdirectie is dat zowel de leden van het orkest als de dirigent een indruk krijgen wat ze van elkaar kunnen verwachten, en of de nodige chemie tussen orkest en dirigent er is om succesvol samen te werken. Na afloop van iedere proefdirectie vulden de leden een evaluatieformulier in, en de uitslag van deze evaluaties is meegenomen in het eindoordeel van de staf VMTKV. Dit om zo’n groot mogelijk draagvlak voor de nieuwe dirigent te creëren.

Uiteindelijk is de keus gevallen op Roger Ritzen.

 Roger Ritzen (Heerlen 1970) studeerde klassieke en lichte muziek (saxofoon) in Maastricht.
Hij was bijna 15 jaar als saxofonist verbonden aan de Koninklijke Philharmonie van Bocholtz waar hij onder Heinz Friesen speelde in de hoogste concertafdeling. Als freelance saxofonist speelde Roger in tal van harmonieorkesten, militaire orkesten en symfonieorkesten in binnen- en buitenland. Hij was verbonden als docent saxofoon en klarinet aan de muziekschool van Aken.
Binnen de amateur-blaasmuziek verzorgde hij als saxofonist vele workshops in de Benelux en Duitsland. Roger werkte veelvuldig mee aan radio en televisieproducties voor de NOS, de Belgische BRT en de Duitse WDR.
Hij speelde ook ruim 15 jaar saxofoon bij de René Krans Band waarmee hij tal van binnen- en buitenlandse artiesten begeleidde binnen en buiten Europa.

Vanaf 2007 is hij zich gaan toeleggen op het dirigeren van amateurorkesten. Zo was als hij als dirigent verbonden aan de harmonie van Valburg, Lent en Het Edes Orkest. Geeft regelmatig gastdirecties en sectierepetities. In 2014 richtte hij Het Gelders Project Orkest op. Roger is op dit moment als dirigent werkzaam bij fanfare Excelsior Ellecom en Harmonie Hatert in Nijmegen. Vanaf september 2016 is hij als dirigent/kapelmeester verbonden aan het Vrijwillig Muziek- en Tamboerkorps Verbindingsdienst.

….En nu nog een gebouw…


Het nieuwe onderkomen van het VMTKV, gebouw 129 op de Generaal Winkelmankazerne in Harskamp.


Zoals we het gebouw aantroffen

Een vaste club enthousiaste klussers is, maandenlang bezig geweest om het gebouw van het ISK museum te verbouwen tot een muziekgebouw waar zowel de slagwerkgroep, het orkest als alle voorraden van het VMTKV ruim onderdak hebben.
Ltz1 b.d. Rob Aarssen heeft het ontwerp voor de indeling gemaakt, en de bouwtekeningen en berekeningen zijn gerealiseerd door kap b.d. Henk Hardeman.

Er is druk gewerkt om in de 245 m² grote hal een aparte repetitieruimte te bouwen voor zowel slagwerkgroep als orkest, opslagruimtes voor het instrumentarium en uniformen en een zolderverdieping waar alle overige uniformen van het korps opgeslagen liggen.
Het voormalig auditorium van het ISK museum is omgebouwd tot een gezellige bar, en het muziekarchief is ondergebracht in het kantoor van de commandant en staf.


                            
Nadat alles van het voormalig ISK museum eruit was.

Langzaam maar zeker vordert de bouw


Het eindresultaat                             Repetitieruimte tamboers……


Entree                                      En de nieuwe bar

Op 5 oktober zal het nieuwe gebouw officieel in gebruik worden genomen door het korps

Dit alles betekent niet dat het VMTKV de afgelopen periode muzikaal stil heeft gezeten.

Op 18 februari hebben we, traditiegetrouw, de viering van de Regimentsverjaardag muzikaal opgeluisterd en ook op het bevrijdingsdefilé op 5 mei in Wageningen was het VMTKV present.
Daarnaast hebben we voor de vakantie de opening van de expositie “ In dienst in Ede” muzikaal ondersteund.

Intussen kijken we al weer vooruit naar de komende optredens. Op 10 september zal het VMTKV de expositie “In dienst in Ede” muzikaal afsluiten en op 24 september zijn we te zien tijdens de vrienden dag van de Historische Collectie van de Verbindingsdienst op de Bernardkazerne in Amersfoort.

Toekomst perspectief…

Hoewel we het afgelopen jaar grote stappen hebben gezet zijn we er nog niet.
Met het vertrek van onze vorige dirigent zijn ook een aantal leden vertrokken.

De basis voor een goed muzikaal niveau is onder de vorige dirigent gelegd, en ik ben van mening dat we dat met Roger verder uit kunnen bouwen.

Echter, om ook in de toekomst muzikaal op een hoog muzikaal niveau te blijven spelen hebben we wel nieuwe aanwas nodig.
Anders dan een burger muziekvereniging hebben wij geen jeugdopleidingen en –orkest waar we uit kunnen putten.

Daarom mijn dringende oproep aan alle leden van het Regiment, actief,  post actief, burger en veteraan om ons als spelend lid te ondersteunen.
Bespeelt of bespeelde u een instrument, dan bent u van harte welkom op onze wekelijkse repetities.
Wij repeteren iedere woensdagavond van 19.30-21.30 in gebouw 129 op de Generaal Winkelmankazerne in Harskamp.
Kom gerust een keer langs, en dan bespreken we de mogelijkheden die u heeft binnen ons korps.

Bent u zelf niet muzikaal, maar kent u mensen in uw omgeving die dat wel zijn, dan zijn zij ook van harte welkom.

Kijk voor meer informatie op onze website: www.vmtkv.nl of volg ons via Facebook: www.facebook.com/vmtkv

Graag tot ziens in ons nieuwe gebouw of tijdens een Regimentsbijeenkomst.