sergeant-specialist

Gisterenmiddag leverden de korporaals Willeke ten Have en Maikel Brugman hun korporaalsstrepen in en kregen er strepen voor terug. Dit gebeurde op een bijzonder C2OstCo-appèl op legerplaats Stroe. Zij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun carrière de komende 10 jaar als netwerkspecialist voort te zetten.

Kolonel Erik Buskens, de commandant van het C2OstCo, licht een en ander graag toe: “Inderdaad, ik heb hen vandaag bevorderd tot sergeant-specialist, een fundamentele verandering binnen het onderofficierskorps van de Verbindingsdienst. Met ingang van vandaag ontvangen zij de waardering die hoort bij het vaktechnische niveau van het werk dat zij leveren. Het installeren van deze categorie is mede ingegeven door de meer dan 200 vacatures in de rang van sergeant verbindingsdienst. Nog belangrijker vind ik dat met het installeren van deze nieuwe categorie de Verbindingsdienst mensen kan behouden die we anders zouden verliezen omdat zij hun maximale looptijd in rang bereiken. Dit is een eerste maatregel en een opstap naar een vaktechnisch loopbaanspoor. Waar we in het verleden de luxe hadden onderofficieren aan te stellen die én vakman, én leider én instructeur waren, hebben we hiermee de mogelijkheid gecreëerd om ook mensen binnen te halen en te behouden die kiezen voor het specialistische vak in de steeds complexere wereld van de Verbindingsdienst. Ze krijgen een fase-2 contract en kunnen eventueel doorstromen naar fase 3 met een aanvullende of een aangepaste opleiding(en) op de Koninklijke Militaire School (KMS).”