Beëdiging

31-10-2019

“Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning, gehoorzaamheid aan de wetten en onderwerping aan de krijgstucht, zo waarlijk helpe mij God almachtig (dat beloof ik).

Dat was de tekst die militairen van het Regiment Verbindingstroepen vandaag uitspraken voor het front van de opgestelde troepen en hun relaties tijdens het afleggen van de eed (of de belofte) in Stroe.

Het betrof Verbindelaars van het C2OstCo, 102 EOVcie, 13 Lichte Brigade, 43 Gemechaniseerde Brigade en het 1GNC CISBn.

Allen van harte gefeliciteerd.