5 mei 2023Wageningen

Bevrijdingsfestival

Onze vereniging loopt met een eigen detachement en vaandel mee. Wilt u hieraan meedoen meldt u
zich aan via Facebook, onze website OF de secretaris vóór 21 maart. Nadere details worden bekend
gemaakt aan de deelnemers zodra deze bekend worden, ook of evt. een tribunekaart voor minder
bewegelijke leden, een P-kaart of vervoersbewijzen mogelijk zijn voor deelnemers en partner.
Uiteraard kan eenieder ook op individuele basis deelnemen aan de festiviteiten in Wageningen. Voor
nadere informatie over het evenement verwijs ik u naar de website van de stichting
(https://wageningen45.nl/).

Menu