24 juni 2023Den Haag

Nederlandse Veteranendag

24 JUNI 2023
NATIONALE VETERANENDAG in DEN HAAG.
Onze vereniging loopt met een eigen detachement en vaandel mee. Opgave voor deelname loopt via
het Veteraneninstituut waar u via “mijn Vi” vervoersbewijzen kunt aanvragen voor zowel de NLVD
als voor een activiteit naar keuze (zie https://www.veteraneninstituut.nl/ ). Deelnemers aan het
detachement kunnen hier ook voedingsbonnen en parkeer- en tribuneplaatsen voor hun partner
aanvragen.
Uiteraard kan eenieder op individuele basis deelnemen aan de festiviteiten in Den Haag. Via onze
websites houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.