Bijzondere Verbindelaren

Clasener, Johannes Carel Antonius.

Geboren te ‘s-Gravenhage op 24 maart 1904. Overleden te ‘s-Gravenhage op 16 januari 1976.
Dpl.Sld. der Genie (24-03-1924), buitengewoon bevorderd tot sergeant (12-05-1940), e.o. 01-07-1952.

Bekende onderscheidingen:

 • MWO.4,OHK.1,Z.Med.
 • Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde

K.B. no. 42 van 20 maart 1950
Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Genie

Wegens:
Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw.

J.C.A. Clasener heeft op 10 Mei 1940 als lijnwerker bij de Verbindings-Afdeling van de Groep ‘s-Gravenhage der Vesting Holland, bij Wateringen, behorende tot een patrouille onder een officier op enige afstand voor deze patrouille uit, geheel alleen en ongedekt de drie man sterke bemanning van een geland klein Duits vliegtuig gevangen genomen.
Na deze Duitsers aan de patrouillecommandant te hebben overgegeven, heeft hij zich wederom alleen en slechts bewapend met een karabijn naar een bij Wateringen geland groot vijandelijk transportvliegtuig begeven en de goed bewapende bemanning van 12 man gesommeerd zich over te geven onder de mededeling, dat verzet nutteloos was, omdat zij zouden zijn omsingeld.

Voorts toen hij met deze Duitsers onder eigen vuur van o.a. van Delft en Wateringen oprukkende onderdelen geraakte, heeft hij door nog nadrukkelijker optreden bereikt, dat zij zich allen overgaven.
Verder heeft hij – ingedeeld bij een groep onder bevel van een officier – met zijn geweervuur geholpen de overmachtige en goed bewapende vijand het doordringen tot het Stafkwartier te beletten en vervolgens op uiterst stoutmoedige wijze en in feite de leiding van de groep nemend, bijgedragen tot het zuiveren van aanvankelijk door de vijand bezette huizenblokken, waarbij hij, van dak tot dak springend, de overige manschappen van zijn groep tot voorwaarts gaan aanspoorde.

Generaal A.K. v.d. Vlis, CDS,van mei 1992 tot aug 1994.

A.K (Arie) van der Vlis (Leeuwarden, 20 augustus 1940 – ) is een Nederlands bestuurder en een Generaal b.d van de Verbindingsdienst. Vanwege zijn uitstraling wordt hij door sommige actieve militairen De Lachende generaal genoemd.

Militaire loopbaan

Arie van der Vlis start zijn militaire carrière als cadet op de Koninklijke Militaire Academie te Breda, waarna hij in 1961 slaagde en benoemd tot tweede luitenant. Later volgde veel plaatsingen binnen het regiment van de Verbindingsdienst. Later heeft hij in de generaalsrangen veel belangrijke functies vervuld binnen de Koninklijke Landmacht, waaronder commandant van de 12e pantserinfanteriebrigade, plaatsvervangend Bevelhebber der Landstrijdkrachten (PBLS) tevens Plaatsvervangend Chef-Landmachtstaf en Commandant van het 1e Legerkorps. In mei 1992 volgde zijn bevordering tot generaal (4 sterren) en benoeming tot Chef-Defensiestaf. In zijn functie als CDS kreeg hij in 1993 te maken met het besluit van de Nederlandse regering om Nederlandse militairen van de Luchtmobiele Brigade te sturen naar het voormalige Joegoslavië in Srebrenica, terwijl hijzelf tegen Peace Keeping was, omdat de Luchtmobiele Brigade te licht bewapend was en niet goed voorbereid op die missie en wat in 1995 een regelrechte ramp werd! In augustus 1994 legt van der Vlis zijn functie als CDS neer, omdat hij zich niet kon vinden in het nieuwe regeerakkoord van het nieuwe Kabinet Kok I (Paars I). Bij zijn afscheid wordt hij benoemd tot Adjudant in buitengewone dienst van H.M de Koningin. in die functie heeft hij met een paar andere opperofficieren de dodenwacht gehouden bij zowel Prinses Juliana als Prins Bernhard. Ook na zijn militaire bliksemcarrière geeft van der Vlis op radio en tv zijn visie op de militaire wereld.

Bestuursfuncties

Generaal b.d. Arie van der Vlis bekleedt nu bestuursfuncties zoals:

 • lid Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
 • Voorzitter Nationaal Comite Herdenking Capitulatie 1940 Wageningen van 1995 t/m 2001.
 • Lid Comite van Aanbeveling Stichting Taptoe Katwijk.
 • Lid Nederlands instituut voor Internationale betrekkingen.

Medailles en Overige zaken

 • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
 • Onderscheidingsteken voor langdurige dienst als officier.
 • Vierdaagsekruis.
 • Kruis van Verdienste van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserve-Officieren.
 • Kruis voor de Tweedaagse Militaire Prestatietocht.