CEMA: Tour de force

“Beslissend in het digitale domein” is de kern van de visie verbindingsdienst. Mijn vertaling daarvan is weergegeven in de volgende zin: “Als men de communicatie controleert dan domineert men de operatie.” en geeft het werkveld van het wapen van de Verbindingsdienst aan.

Al decennia lang is de Verbindingsdienst verantwoordelijk voor het installeren, bedienen en onderhouden van een robuust, modern en veilige IT-infrastructuur.  Dit is essentieel voor de commandovoering en bevelvoering [Command & Control] tijdens militaire operaties.

Het domineren van de operatie door de communicatie te controleren zorgt voor [Informatie dominantie] en werkt nòg twee kanten op: Het belang van een veilige IT-infrastructuur [bescherming] en het aangrijpen van IT-infrastructuren waar de tegenstander gebruik van maakt [slagkracht].

De D-(CEMA) compagnie levert een bijdrage aan de [bescherming] van de operationele IT-infrastructuur door middel van SOC (Security Operations Centre) capabilities. Met een SOC worden IT-infrastructuren continue gemonitord op digitale dreigingen. Zodra er een digitale dreiging geconstateerd wordt, worden er maatregelen getroffen om de dreiging weg te nemen. Daarnaast vallen onze eigen ‘Cyberspecialisten’ onze eigen IT-infrastructuren aan  om kwetsbaarheden te onderkennen door zogenaamde ‘Red teaming operaties’ (Cyber oefenvijand) uit te voeren. Daarmee proberen we te voorkomen dat onze tegenstander “onze communicatie controleert en daarmee onze operatie domineert”.

“Als wij de communicatie van de tegenstander controleren, dan domineren we hun operatie”, oftewel we leveren digitale [slagkracht]. Het CMT (CEMA Mission Team) is een samengesteld team met personeel van de D-(CEMA) compagnie en 102 EOV compagnie en levert (offensieve) capaciteit oftewel ‘CEMA effecten’ aan operationele commandanten om bepaalde effecten te realiseren in IT-infrastructuren waar de tegenstander gebruik van maakt. Deze CEMA effecten kunnen door de planners ingebracht worden in het operationele planningsproces en worden door de ’cyberspecialisten’ , ontwikkelaars van de D-(CEMA) compagnie en personeel van de 102 EOV compagnie ten uitvoer gebracht.

Voor de ontwikkeling van CEMA-capaciteit vergt het om in te spelen op technologische ontwikkelingen. Op bedreigingen en op technische mogelijkheden moet snel ingespeeld worden, bijvoorbeeld door ontdekte kwetsbaarheden snel te mitigeren of door snel gebruik te maken van nieuwe technologie. Dit vraagt om een snel en specifiek verwervingsproces en hoog technologisch, gemotiveerd en leergierig personeel die samenwerken met ketenpartners zoals het DCSC (Defensie Cyber Security Centre), het DCC (Defensie Cyber Commando), de MIVD (militaire Inlichtingen & Veiligheidsdienst) en de andere OPCO’s.

Daarnaast vergt de ontwikkeling en inzet van CEMA-capaciteiten een groot innovatief en adaptief vermogen. Innovatief omdat CEMA relatief nieuw is waardoor er geen blauwdruk is voor wat betreft capabilities, processen en wijzen van optreden. Adaptief door in te spelen op de behoeftes van de eenheden die ondersteund worden.

De afgelopen twee jaar heeft D-(CEMA)compagnie een hoog experimenteel karakter gehad wat heeft geresulteerd in inzicht in werkwijzen, capabilities en visie, met als sluitstuk een aantal operationele opdrachten. De groei en ontwikkeling vindt allemaal plaats binnen de mogelijkheden en begrenzingen die de krijgsmacht biedt. Desalniettemin wordt er door het personeel van een groeiende D-(CEMA)compagnie  hard gewerkt om de taakstelling van de D-(CEMA)compagnie uit te voeren. Het behaalde resultaat en de inzet van de medewerkers is iets waar ik elke dag trots op ben.


“De CDS generaal Eichelsheim luistert geïnteresseerd naar de commandant van de CEMA-compagnie tijdens een werkbezoek eerder dit jaar”

Maj ing PH Masseling

Commandant D-(CEMA) compagnie.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.