De rol van de stafadjudant in relatie tot onze Visie.

Zomaar een paar zinsnedes uit de Visie:

“De kern van onze Visie is beslissend zijn in het digitale domein, ter ondersteuning van het Informatie Gestuurd Optreden…. Daartoe zijn mens, informatie en technologie gebonden en verbonden en wordt intensief samengewerkt op een innovatieve en adaptieve wijze met alle relevante militaire- en civiele partijen…. Deze Visie Verbindingsdienst is een kompas. Zij wijst de richting voor de toekomst en leidt tot concrete maatregelen die daar inhoud aan geven.”

Wat is de rol van de stafadjudant in deze? Waar zit de toegevoegde waarde? De beleidsvisie Onderofficieren Koninklijke Landmacht (2023) meldt het volgende:

Deze functionaris kenmerkt zich door een hoge mate van zelfstandigheid, kennis en vaardigheden en een zeer ruime ervaring, waarbij jarenlang een groot netwerk is opgebouwd. Deze senior onderofficier heeft een adviserende rol en bewaakt de kwaliteit van alle aspecten binnen het domein van de onderofficier. Als stafadjudant zijn er twee hoofdgebieden: die van onderofficier naast de commandant (vaak als onderdeel van het command-team) en die van opleider van kaderleden. Het accent ligt op bewaken en adviseren.

De stafadjudanten Verbindingsdienst zijn betrokken bij het opstellen van de Visie. Hun taak was o.a. het raadplegen van de achterban, het ophalen van ideeën van de werkvloer en het meedenken met de kolonels die de schone taak hadden de Visie te herzien. Zo zou de Visie draagkracht krijgen en een leesbaar stuk worden voor iedereen die werkzaam is binnen ons Wapen. Is daarmee de bijdrage af? Zeker niet!

Zoals hierboven beschreven is de stafadjudant: “bewaker van de kwaliteit van alle aspecten binnen het domein van de onderofficier”, maar in dit geval ook daar buiten. Om invloed te krijgen en te houden op die aspecten van de onderofficier zijn wij als stafadjudanten nauw betrokken bij de besluitvorming over de toekomst van ons Wapen. Want een Visie schrijven is één, het tot uitvoer brengen is een tweede. De mensen die, zoals de Visie schrijft, gebonden en verbonden zijn met informatie en technologie zijn in ons geval veelal de manschappen en onderofficieren die de Visie ten uitvoer moeten brengen.

De concrete maatregelen waar ons kompas naar leidt, hebben direct invloed op ons en onze achterban. Nieuwe technologie leidt tot nieuwe opleidingen, tot bij- en omscholing en tot nieuwe manieren van het uitvoeren van niveau 1, 2. Maar ook de veelvoud van (extra) taken die vernieuwing met zich meebrengt komt vaak op diezelfde schouders terecht. Daar komt nog bij dat we als Verbindingsdienst een groot tekort hebben aan personeel. Flexibel als we met zijn allen zijn proberen we toch onze taken uit te voeren en doen die stap extra. Dit vraagt veel van ons personeel en daar moeten we ons bewust van zijn.

Binnen de Verbindingsdienst hebben we op dit moment 5 stafadjudanten. Werkzaam op de KMS, binnen het C2OstCo, het CisBn en het JIVC, zijn we goed vertegenwoordigd op elk niveau. Ons gezamenlijke netwerk is groot en helpt ons bij de uitvoering van onze taken. Wij maken deel uit van het Command-team van onze eenheid of organisatie, of staan daadwerkelijk aan het begin van de carrière van nieuwe kaderleden. Daar hebben we invloed en bewaken we ons domein. Daar adviseren we onze commandanten bij de uitvoering van de taken en kijken we samen vooruit naar de richting die het kompas wijst. Immers, de vertaling van Defensienota’s, -visies en operational design naar tastbare acties en de daaraan gekoppelde consequenties voor het personeel en de wijze van optreden van ons Wapen is van groot belang voor de motivatie van ons allemaal. Want de wereld verandert en wij gaan hoe dan ook mee. Laten we samen zorgen dat wij er klaar voor zijn!

Namens de stafadjudanten Verbindingsdienst,

Aooi Remko Weijts

Commando-adjudant JIVC

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.