CISBn 1GNC

Het Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps (1(GE/NL)Corps) is een NAVO defensie-eenheid, bestaande uit Duitse en Nederlandse landmachteenheden. Het hoofdkwartier is gevestigd in de Duitse stad Münster.

 

 

Geschiedenis

Vanwege bezuinigingen op defensie-uitgaven in Nederland en Duitsland, waardoor Nederland het 1e Legerkorps niet op sterkte kon houden en Duitsland geen volledig derde legerkorps op de been kon brengen, besloten beide landen een gezamenlijk Duits-Nederlands legerkorps op te richten, 1(GE/NL)Corps. Tot de opheffing van het 1ste Legerkorps en samenwerking met het Duitse leger werd besloten in de prioriteitennota van minister Ter Beek in 1993. 30 augustus 1995 was de officiële oprichting.

De staf

De staf van het hoofdkwartier bestaat uit ruim 400 militairen en burgers. De meeste functies zijn gelijk verdeeld tussen Duitsland en Nederland. Zo’n 70 functies zijn gereserveerd voor militairen van andere NAVO- en EU lidstaten. Militairen uit België, Denemarken, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de VS maken ook deel uit van de Münsterse staf. De samenwerking in één gebouw, en meestal zelfs binnen één kantoor, leidt tot internationale integratie.

Eenheden

Het Legerkorps is een High Readiness Force-Land (HRF(L) van de NAVO en maakt deel uit van de NATO Response Force (NRF), de snelle (5-30 dagen) reactiemogelijkheid van de NAVO. Met vijf andere hoofdkwartieren van HRF(L) in Europa, rouleert het hoofdkwartier in Münster als Land Component Command (LCC) voor de NRF.

Hoofdkwartier van het Eerste Duits-Nederlandse Legerkorps in Münster

Het hoofdkwartier heeft de beschikking over twee bataljons die ondersteuning leveren. Het ene is het Staff Support Battalion dat evenals het hoofdkwartier zelf in Münster is gelegerd. De dagelijkse ondersteuning van het hoofdkwartier van het HRF(L) is in handen van de 279 soldaten van dit bataljon. Het opbouwen en bewaken van het snel verplaatsbare Joint Operations Centre (het hoofdkwartier te velde) en het bereiden van de maaltijden voor het personeel zijn enkele van de taken.

Het andere bataljon is het Communication & Information Systems Battalion (CISBn) uit Eibergen en Garderen (1 CIScoy en 2 CIScoy). Dit bataljon installeert en bedient mobiele telecommunicatie- en informatiesystemen. Deze zijn nodig voor de commandovoering en het besluitvormingsproces tijdens het uitvoeren van operaties. Het personeel van 1 CIScoy is bi-nationaal (Nederlands en Duits) samengesteld, het personeel van 2 CIScoy is volledig Nederlands.

Korpsofficieren

Het commando wordt bij toerbeurt voor een periode van twee tot drie jaar vervuld door een luitenant-generaal van Duitse of Nederlandse nationaliteit. Samenhangend met het aantreden van een commandant wisselt ook de nationaliteit van een aantal sleutelposities binnen het hoofdkwartier. De plaatsvervangend commandant en de Chef Staf zijn hier voorbeelden van.

bron: wikipedia