VISIE VERBINDINGSDIENST: DE THEORIE IN DE PRAKTIJK

Kolonel Robert Miedema – Assistant Chief of Staff G6 1GNC

In dit korte artikel leg ik op verzoek de link tussen de visie van de verbindingsdienst en het dagelijks werk op het hoofdkwartier van 1GNC in Münster. Ik kies daarbij een aantal elementen uit de visie en vertel hoe die op dit moment in de praktijk voor mij uitpakken.

Beslissend in het digitale domein op het gebied van IT-infrastructuur, IM en CEMA

De veiligheidssituatie in de wereld is sterk veranderd, de NAVO past zich aan en 1GNC dus ook.

1GNC transformeert op dit moment naar een Warfighting Corps HQ. Wat daarin vooral opvalt is de impact van de veranderingen in de operationele omgeving op de ontplooide commandopost. In het verleden was de CP vooral gebouwd op effectiviteit. Dit resulteerde in omvangrijke infra (tenten- en containerdorp), ruime bemensing met voor iedere uitdaging een specialist en complexe, kwetsbare IT. Nu is de dreiging op de CP heel zichtbaar; drones en satellieten zorgen voor een korte sensor-to-effector loop en CP’n zijn gewilde doelen. We moeten nu de balans gaan vinden tussen staf-effectiviteit en de overlevingskansen van de CP. We moeten werken aan het verkleinen van de fysieke- en EM-voetprint, we moeten de CP opdelen in kleinere delen die samen als een virtuele CP kunnen functioneren, we moeten mobieler worden en we moeten wegen vinden om zonder personele groei redundant te zijn. Dit alles heeft effect op onze processen, onze mensen en onze IT. De CIS die we met het CIS bataljon op dit moment tot onze beschikking hebben is niet meer geschikt om de commandovoering van COM 1GNC in Multi Domain Operations in de huidige operationele werkelijkheid te ondersteunen. Werk aan de winkel dus om snel weer beslissend te kunnen zijn in het digitale domein.

 Assertieve mindset

Niet afwachten of klagen, maar de boel opjagen en aanjagen om het verschil tussen wat je hebt of zou moeten hebben dicht te lopen; dat is vaak mijn werkwijze geweest en die pas ik ook nu toe. Ik begrijp dat dit door mijn rang, ervaring en netwerk iets eenvoudiger is dan voor anderen, maar het gaat om de mindset. Ik draag die mindset actief uit. We hebben samen met de G6 branch en het CISbataljon in kaart gebracht waar we staan, hoe dat komt en hoe we dat gaan oplossen.

 Een verdere uitwerking in concrete plannen is permanent noodzakelijk

De focus bij het oplossen van knelpunten ligt op de IT die we in de CP gebruiken. We kijken naar het netwerk – naar de noodzakelijke upgrades van TITAAN en naar de noodzakelijke aanpassingen aan het design van GrIT -, naar de applicaties op het netwerk, naar de cyberveiligheid, naar de connectiviteit en naar de kennis van onze mensen. We doen dat vanuit een nieuw element dat binnenkort operationeel wordt in de G6: het Command Post Battle Lab. Een fysieke locatie op onze HomeBase waar we een deel van de commandopost permanent inrichten als de plek waar we samen met industriepartners, met kennisinstituten, met specialisten uit Duitsland en Nederland, met COMMIT, JIVC, BAAINBw, BWI en veel anderen oplossingen organiseren. We doen experimenten, geven demonstraties, betrekken de gebruikers, we leren, we passen ons aan en we hebben impact. Dat is nodig, want het bericht moet door.

Kom eens langs als jullie in de buurt zijn. We praten jullie graag bij.

Afbeeldingen afkomstig van de website 1GNC

.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.