Bijzondere Verbindelaren

Clasener, Johannes Carel Antonius.

Geboren te ‘s-Gravenhage op 24 maart 1904. Overleden te ‘s-Gravenhage op 16 januari 1976.
Dienstplichtig soldaat van het wapen der Genie (24-03-1924), buitengewoon bevorderd tot sergeant (12-05-1940), e.o. 01-07-1952.

 

 

 

 

Bekende onderscheidingen:

  • MWO.4,OHK.1,Z.Med.
  • Ridder 4e klasse der Militaire Willems-Orde

Koninklijk Besluit. no. 42 van 20 maart 1950
Dienstplichtig sergeant van het Wapen der Genie

Wegens:
Het zich in de strijd onderscheiden hebben door uitstekende daden van moed, beleid en trouw.

J.C.A. Clasener heeft op 10 Mei 1940 als lijnwerker bij de Verbindings-Afdeling van de Groep ‘s-Gravenhage der Vesting Holland, bij Wateringen, behorende tot een patrouille onder een officier op enige afstand voor deze patrouille uit, geheel alleen en ongedekt de drie man sterke bemanning van een geland klein Duits vliegtuig gevangen genomen.
Na deze Duitsers aan de patrouillecommandant te hebben overgegeven, heeft hij zich wederom alleen en slechts bewapend met een karabijn naar een bij Wateringen geland groot vijandelijk transportvliegtuig begeven en de goed bewapende bemanning van 12 man gesommeerd zich over te geven onder de mededeling, dat verzet nutteloos was, omdat zij zouden zijn omsingeld.

Voorts toen hij met deze Duitsers onder eigen vuur van o.a. van Delft en Wateringen oprukkende onderdelen geraakte, heeft hij door nog nadrukkelijker optreden bereikt, dat zij zich allen overgaven.
Verder heeft hij – ingedeeld bij een groep onder bevel van een officier – met zijn geweervuur geholpen de overmachtige en goed bewapende vijand het doordringen tot het Stafkwartier te beletten en vervolgens op uiterst stoutmoedige wijze en in feite de leiding van de groep nemend, bijgedragen tot het zuiveren van aanvankelijk door de vijand bezette huizenblokken, waarbij hij, van dak tot dak springend, de overige manschappen van zijn groep tot voorwaarts gaan aanspoorde.

 

 

Generaal A.K. v.d. Vlis, Chef Defensie Staf (CDS) van mei 1992 tot aug 1994.

A.K. (Arie) van der Vlis is geboren in Leeuwarden op 20 augustus 1940. Hij is een Nederlands bestuurder en generaal buiten dienst van de Verbindingsdienst. Vanwege zijn uitstraling staat hij bekend als de lachende generaal.

Arie van der Vlis startte zijn militaire carrière als cadet op de Koninklijke Militaire Academie in Breda. In 1961 rondde hij zijn opleiding af waarna vele plaatsingen binnen Het Regiment Verbindingstroepen volgden. In de generaalsrangen heeft hij vele belangrijke posities binnen de Landmacht vervuld, waaronder Commandant van de 12e Pantserinfanteriebrigade, Plaatsvervangend Bevelhebber der Landstrijdkrachten / tevens Plaatsvervangend Chef Landmachtstaf en Commandant van het 1e Legerkorps. In mei 1992 volgde zijn bevordering tot generaal (4-sterren) en zijn benoeming tot Chef Defensiestaf.

In augustus legde van der Vlis zijn functie als CDS neer omdat hij zich niet kon vinden in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet Kok I (Paars I). Bij zijn afscheid werd hij benoemd tot Adjudant in Buitengewone Dienst van Hare Majesteit de Koningin. In die functie hield hij met enige andere opperofficieren de dodenwacht na het overlijden van zowel Prinses Juliana als later Prins Bernhard. Na zijn bliksemcarrière gaf hij nog regelmatig zijn visie op de militaire wereld tijdens televisie- en radio-uitzendingen.

Bestuursfuncties

  • Lid Koninklijke Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
  • Voorzitter Nationaal Comité Herdenking Capitulatie 1940 Wageningen (1995 – 2001).
  • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Taptoe Katwijk.
  • Lid Nederlands Instituut Internationale Betrekkingen.

Onderscheidingen

  • Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw