VVPRV

Vereniging voor Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen

Reeds in 2011 is binnen het Regiment Verbindingstroepen het besef ontstaan dat het  gezien de politieke ontwikkelingen op Veteranengebied beter zou zijn om de Veteranen (volgens de nieuwe Veteranenwet) en Postactieven van het Wapen van de Verbindingsdienst actief vanuit het Regiment te gaan benaderen. Niet in de laatste plaats vanwege het gegeven dat Commandant Landstrijdkrachten vanaf 1 januari 2013 uitsluitend nog financiële middelen ter beschikking stelt aan in verenigingsverband georganiseerde veteranenactiviteiten. Daarbij hebben alle Regimentscommandanten tevens de opdracht gekregen de nuldelijnszorg voor Veteranen op te zetten en te waarborgen.

Voor Commandant Regiment Verbindingstroepen was dit voldoende aanleiding om initiatieven te (doen) ontwikkelen voor de oprichting van de Vereniging voor Veteranen en Postactieven van het Regiment Verbindingstroepen (VVPRV).

Op 15 mei 2012 is de vereniging notarieel vastgelegd, zodat de oprichting een feit was.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Veteranenwet worden circa 30.000 actief dienende militairen met uitzendervaring voortaan ook als veteraan aangemerkt.

Voorzitter VVPRV Kol Erik Buskens