Nuldelijnsondersteuning

Hulp van uw naasten
Veel veteranen krijgen in eerste instantie opvang en steun van hun naasten, zoals partners, familie, vrienden en collega’s, maar ook zijn veteranen hiervoor beschikbaar. Wij noemen dit de nuldelijns-ondersteuning.

Voor de veteraan is de hulp voor en steun aan elkaar van groot belang. Veteranen kunnen hiervoor terecht in veteranencafés, inloophuizen, bij de verschillende veteranenorganisaties maar ook bij college veteranen.

Het Veteranenplatform, met financiële ondersteuning vanuit het Vfonds, heeft een Nederland bedekkend netwerk van nuldelijnshelpers opgezet. Een nuldelijnshelper is een veteraan die, na hiervoor te zijn opgeleid, een gesprekspartner vormt voor de collega veteraan en zijn gezin. De nuldelijnshelper maakt tijd voor een praatje en begeleidt naar professionele hulp. Het netwerk richt zich vooral op de niet meer actief dienende veteraan.

Veel veteranenverenigingen hadden al opgeleide nuldelijnshelper die zich vooral richtte op de eigen leden. Door al deze ondersteuners met elkaar te ‘verbinden’ in een landelijk netwerk is het voor elke veteraan mogelijk om in zijn eigen omgeving een ondersteuner te vinden. Het Veteranenplatform vervult een coördinerende rol.

Binnen de VVPRV zijn een aantal collega’s opgeleid tot nuldelijnshelper (Bert Oost, Ad Hoogstrate, Albert van Dijk, Frans Evertzen, Hans Oostveen en Hans Peters).

Bent u op zoek naar een nuldelijnshelper in uw woonomgeving of een nuldelijnshelper van de VVPRV, dan kunt u die bereiken via onze coördinator Hans Peters (06-10563699), onze nuldelijnshelpers, het Veteranenloket (088-3340000) of de Digitale Sociale Kaart Veteranen

Leden van de VVPRV die belangstelling hebben om zich als nuldelijnshelper in te zetten voor de collega veteraan kunnen dit laten weten via of contact opnemen met onze coördinator Hans Peters (06-10563699). Meer informatie vindt u op de site van het Veteranenplatform. Omdat het netwerk zich vooral richt op de niet meer actief dienende veteraan vragen we vooral degene die behoren tot deze groep te reageren. Nuldelijnshelpers krijgen een opleiding (de Basis), zijn verzekerd en ontvangen een onkostenvergoeding.