Bestuur

De vereniging heeft een bestuur, dat alle voorkomende werkzaamheden uitvoert.

Er is een dagelijks bestuur, bestaande uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Daarnaast heeft het bestuur nog een aantal algemene leden welke respectievelijk de ledenadministratie bijhouden, contact houden met de regio contactcommissies en de website onderhouden.

  • Koos Possel, voorzitter
  • Ed Burger, penningmeester
  • Dennis Dikken, ledenadministrateur
  • Positie vacant – Tijdelijk waargenomen door voorzitter, Secretaris
  • Hans Peters Coordinator Nuldelijns Hulpverlening
  • Jack Rijn, Algemeen bestuurslid