Jaarlijkse activiteiten

4 MEI 2020
HERDENKING GEVALLENEN in LOENEN
Op deze locatie wordt door uw bestuur en de VVPRV een krans gelegd bij het
graf van sgt Willo Martens van ons bataljon. Er is ook gelegenheid om in te treden
bij een veteranendetachement. Er is een goede parkeerregeling met shuttlebusjes
naar de hoofdingang. Nadere informatie kunt u op de website van de
Oorlogsgravenstichting vinden (https://oorlogsgravenstichting.nl/).

5 MEI 2020
BEVRIJDINGSFESTIVAL in WAGENINGEN
Onze vereniging loopt met een eigen detachement en vaandel mee. Wilt u hieraan
meedoen meldt u zich aan via Facebook, onze website OF de secretaris vóór
21 maart 2020. Nadere details worden bekend gemaakt aan de deelnemers zodra
deze bekend worden, ook of evt. een tribunekaart voor minder bewegelijke leden,
een P-kaart of vervoersbewijzen mogelijk zijn voor deelnemers en partner.
Uiteraard kan eenieder ook op individuele basis deelnemen aan de festiviteiten in
Wageningen. Voor nadere informatie over het evenement verwijs ik u naar de
website van de stichting (https://wageningen45.nl/).

28 MEI 2020
HERDENKING GEVALLENEN VERBINDINGSDIENST in Amersfoort
Tijdens deze herdenking op de Bernhardkazerne worden de gevallenen van het
Regiment Verbindingstroepen vanaf 1940 herdacht. Deelname is op individuele
basis, uw bestuur legt een krans namens de vereniging. Opgeven bij de VVPRV is
gewenst maar niet nodig, u moet zich altijd deugdelijk kunnen identificeren bij de
wacht aan de poort van de kazerne. Verder informatie treft u aan op de website
van de Vereniging van Veteranen en Post-actieven van het Regiment
Verbindingstroepen (VVPRV). ( https://www.facebook.com/VVPRV/ of
https://vvprv.nl/ )

27 JUNI 2020
NATIONALE VETERANENDAG in DEN HAAG.
Onze vereniging loopt met een eigen detachement en vaandel mee. Opgave voor
deelname loopt via het Veteraneninstituut waar u via “mijn Vi” vervoersbewijzen
kunt aanvragen voor zowel de NLVD als voor een activiteit naar keuze (zie
https://www.veteraneninstituut.nl/ ). Deelnemers aan het detachement kunnen hier
ook voedingsbonnen en parkeer- en tribuneplaatsen voor hun partner aanvragen.
Uiteraard kan eenieder op individuele basis deelnemen aan de festiviteiten in Den
Haag. Via onze websites houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen.
De vervoersbewijzen worden door het Veteraneninstituut verstuurd. De door u
aangevraagde voedingsbonnen en tribuneplaatsen worden pas op de dag zelf op
het verzamelpunt op het Malieveld uitgereikt door een vertegenwoordiger van het
bestuur. Inschrijven kan tot 1 mei 2020.

26 SEPTEMBER 2020
REUNIE 1 (NL) UN SIGNAL BATTALION in AMERSFOORT
Programma:
1000-1100: Ontvangst gasten en reünisten (Bernhardkazerne gebouw R).
1100 Algemene Ledenvergadering (ALV).
1200-1300 Rijstmaaltijd
1630 Einde reünie
Aanmelden via onze website OF de secretaris uiterlijk 31 augustus 2020 i.v.m.
planning voor de maaltijden. Deelname is gratis voor leden en genodigden.
Verder informatie via onze website (https://signalbn.nl/nl/) en Facebook
(https://www.facebook.com/groups/251491128265754/ )

15 SEPTEMBER 2020
PRINSJESDAG in DEN HAAG
Om mee te kunnen doen aan het erecouloir op de Dam meldt u zich aan via onze
website OF de secretaris vóór 1 augustus 2020. die dan een verzamelopgave zal
doen aan het VP. Selectie van de deelnemers gebeurt door het VP en deze
organisatie draagt ook zorgt voor de verdere coördinatie en regelingen.

AANMELDEN: vooralsnog via FACEBOOK of