Geschiedenis HC

[vc_wp_text]KORTE GESCHIEDENIS VAN DE COLLECTIE

De Historische Collectie Verbindingsdienst komt voort uit het Museum Verbindingsdienst, opgericht in Ede op 18 februari 1969. De expositie was boven de wacht op de Elias Beeckmankazerne gesitueerd. Iedere dienstplichtige soldaat die zijn vrij vervoer kwam ophalen, liep op weg naar de uitgang langs de expositie. Ruim tien jaar later verhuisde de verzameling naar een eigen gebouw op dezelfde kazerne. Er waren veel actieve vrijwilligers en de collectie groeide gestaag. In 2006 hoorde men dat de Edese kazernes dicht zouden gaan en dat dus ook het drukbezochte en inmiddels ‘geregistreerd’ museum, toen inmiddels gehuisvest in drie gebouwen, moest verhuizen. Maar waarheen?

Aangezien het Regiment Verbindingstroepen en de School Verbindingsdienst zouden verhuizen naar Amersfoort werd besloten ook de Historische Collectie Verbindingsdienst hier te huisvesten.

In juni 2009 sloot het museum in Ede de deuren voor het publiek en werd begonnen met het inpakken. Al het materiaal werd opgeslagen in een verwarmde loods in Soesterberg.

Als gevolg van het museaal beleid van Defensie is het museum een “Historische Collectie” geworden.

In november 2012 is besloten de Historische Collectie Verbindingsdienst te huisvesten in de grote hal van gebouw C op de Bernhardkazerne, toen nog in gebruik bij het Museum Cavalerie.

Het duurde nog anderhalf jaar voordat de hal zo ver gerenoveerd was dat kon worden begonnen met de echte inrichting. Bewust is er niet gekozen voor een één op één verplaatsing van de collectie, maar werd een gesaneerde expositie opnieuw ingericht voor de toekomst. Het geheel is zeer interactief en beslaat vijf tijdvakken van 50 jaar, van 1800 tot 2050. Naast de historie komt dus ook de toekomst aan bod. De hoofdthema’s van deze tijdvakken zijn:

1800-1850: De veldtochten / optisch en akoestisch;
1850-1900: Vesting Holland / kabelgebonden telefonie en telegrafie;
1900-1950: Wereldoorlogen / opkomst van de radioverbindingen;
1950-2000: Koude oorlog en vredesoperaties / digitalisering en automatisering;
2000-2050: Crisisbeheersing / datacommunicatie en verdergaande automatisering.

Naast de expositiehal beschikt de Historische Collectie Verbindingsdienst over een uitgebreid archief en een winkel. Ten slotte is ook de Regimentszaal van het Regiment Verbindingstroepen ondergebracht binnen de ruimten van de collectie.

DOELGROEPEN

De Historische Collectie Verbindingsdienst richt zich vooral op actief dienende militairen en overige Defensiemedewerkers. Echter ook postactieve militairen die hun diensttijd willen herbeleven en mensen die vanuit hun hobby geïnteresseerd zijn heten we van harte welkom. De tweede doelgroep zijn de leerlingen van technische vakopleidingen, die kennis willen maken met het uitdagende werk van de Verbindingsdienst in binnen- en buitenland. Het verleden heeft geleerd dat onze toch wel technische expositie minder geschikt is voor basisschoolleerlingen.

OVERIGE INFORMATIE

Openingstijden

Sinds 25 februari 2015 is de expositie op woensdagen van 10.00 tot 16.00 uur open voor het publiek. Voor groepen van 6 tot 40 personen bestaat de mogelijkheid om, op afspraak, op andere werkdagen een bezoek aan de collectie te brengen. De toegang is gratis, maar een vrijwillige financiële bijdrage in de bus in de hal wordt zeer gewaardeerd.

Financiering

De Historische Collectie Verbindingsdienst wordt niet gesubsidieerd en is financieel afhankelijk van vrijwillige bijdragen en sponsoren. U kunt begunstiger / vriend (in) van het museum worden tegen een bijdrage van minimaal € 15,- per jaar. Hiervoor zijn inschrijfformulieren bij de balie van de collectie ter beschikking. U kunt zich desgewenst ook via de email aanmelden als vriend/begunstiger.[/vc_wp_text]