Aanmelden als vriend

Aanmeldformulier

Via dit formulier kunt u zich aanmelden bij de Stichting Vrienden van de Historische Collectie Verbindingsdienst of een wijziging van uw gegevens doorgeven. Uw gegevens worden alleen voor het donateurschap gebruikt en niet verder verspreid.

U steunt de stichting met een bedrag van minimaal 15,– per jaar en stort dit bedrag op rekening: NL17 INGB 0007 0633 51.