Privacyverklaring Regimentsdiner

Voorwaarden aanmelden en deelname regimentsdiner

Inschrijven
Het Regimentsdiner wordt doorgaans jaarlijks georganiseerd. De details omtrent het tijdschema en
de datum vindt u op de website. Zo ook het bedrag van de eigen bijdrage en de inschrijvingstermijn
die jaarlijks wordt bepaald. Om deel te kunnen nemen is een eigen bijdrage verplicht. De eigen
bijdrage kan worden voldaan via iDeal of en SEPA bankoverschrijving. De keuze tussen deze 2 opties
maakt u tijdens de inschrijving op de website.

Vanwege de contractuele verplichtingen die de organisatie aangaat met externe partijen behoudt zij
het recht om personen die zich willen opgeven nadat de inschrijvingstermijn is verstreken te
weigeren.

Restitutie
Indien u de inschrijving annuleert voor de uiterste inschrijfdatum kunt u gebruik maken van
restitutie. Neem hiervoor contact op met de penningmeester van de Stichting Regiment
Verbindingstroepen (info@verbindingsdienst.nl) Deze draagt zorg voor het terugstorten van de eigen
bijdrage. Na het verstrijken van de inschrijftermijn is restitutie niet meer mogelijk.

Aansprakelijkheid
Deelname aan het regimentsdiner is geen dienst, maar is op vrijwillige basis. De Stichting
Regimentsverbindingstroepen is niet aansprakelijk voor schade. Schade die wordt veroorzaakt door
een deelnemer en die uitbaters op de Stichting Regimentstroepen verhalen wordt doorberekend aan
de veroorzaker.