Historie en Tradities

ONZE HISTORIE IN HET KORT

De oorsprong van ons Regiment ligt in 1874. In die tijd deed morse zijn intrede. De toenmalige Minister van Oorlog stuurde in februari 1874 een brief aan koning Willem III met als onderwerp “Veldtelegraphisten”. Naar aanleiding van deze brief werd op 18 februari 1874 een Koninklijk Besluit uitgevaardigd waarin werd bepaald dat er een aparte afdeling van veldtelegrafisten moest worden opgericht binnen het Bataljon Mineurs en Sappeurs, de latere Genietroepen.
Zo geschiedde en de datum van Koninklijk Besluit nr 2 is dan ook gaan gelden als de officiële start van ons Regiment.
Ook werd er een onderscheidingsteken op de mouw ingevoerd om deze veldtelegrafisten te kunnen herkennen. Het onderscheidingsteken bestond uit 8 gebundelde bliksemstralen.
In ons huidige embleem, welke stamt uit 1947, zien we de sappeurshelm terug als verwijzing naar het feit dat de Genie aan onze wieg stond. Maar ook de bliksemschichten -6 stuks- zien we terug. In eerste instantie werd het embleem gedragen op een bruine achtergrond, de kleur die de collega’s van de Genietroepen nog steeds hebben. De kraagspiegels met 8 schichten, zoals die tegenwoordig op het Dagelijks Tenue (DT) zitten, kwamen pas later. In 1950 werden de wapenkleuren van het inmiddels zelfstandige Wapen van de Verbindingsdienst gewijzigd in blauw en wit. Het Wapen van de Verbindingsdienst werd opgericht op 1 mei 1949.
Blauw en wit zijn de kleuren van de seinvlag. Seinvlaggen werden in het veld gebruikt om met elkaar te kunnen communiceren op zichtafstand.

ONZE LEEUW

In de meidagen van 1940 vond er een grootscheepse aanval plaats op Rotterdam door Duitse parachutisten. Leden van ons Regiment namen actief deel aan de strijd rondom de Koningsbrug. In de volksmond werd deze brug ook wel de Vier-Leeuwenbrug genoemd, omdat aan de uiteinden van de brug een viertal beelden van Leeuwen waren geplaatst.
De verwoede strijd kostte aan 8 Regimentsleden het leven.
Toen in 1960 de Koningsbrug werd afgebroken, gaf de burgemeester van Rotterdam uit respect en dankbaarheid één van de 4 leeuwen in langdurig bruikleen aan het Regiment.
De overige drie leeuwen vonden jaren later een plekje op de Maasboulevard en staan daar nog steeds.
Onze leeuw stond lange tijd op de Elias Beekman-kazerne in Ede. In 2010 verhuisde hij naar Amersfoort. In Ede bleef op de ‘oude’ plek een replica achter.
Sinds 2021 vormt de leeuw het middelpunt van ons monument voor de Gevallenen Verbindingsdienst op de Generaal-majoor Koot-kazerne in Stroe. De leeuw wordt geflankeerd door een zestal metalen pilaren waar de namen van 212 verbindelaren op staan vermeld. Zij hebben allen de hoogste prijs voor de vrijheid betaald, namelijk hun leven.

VAANDEL EN BRONZEN SCHILD

Net als elk ander korps en regiment binnen de Koninklijke Landmacht, beschikken wij ook over ons eigen vaandel. Het vaandel werd ons toegekend door koningin Juliana en op 1 mei 1974 ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Regiment en het 25-jarig bestaan van het Wapen uitgereikt door prins Bernhard. Op het vaandel prijkt ons eerste wapenfeit: “Rotterdam 1940”. Het vaandelopschrift danken wij aan de inzet van onze collega’s in mei 1940 in Rotterdam. 
In 2019 werd aan ons Regiment een tweede vaandelopschrift toegekend door ZM de Koning; dat vaandelopschrift luidt “Zuid-Afghanistan 2006-2010”. Vanwege COVID-19 werd dit opschrift pas in 2022, tijdens de Veteranendag in Den Haag, uitgereikt in de vorm van een cravatte.
Mocht ons vaandel aan vervanging toe zijn, dan zal deze tekst, samen met “Rotterdam 1940” op het nieuwe vaandel geborduurd worden en verdwijnt de cravatte.

In 2024 vieren wij als Regiment ons 150-jarig jubileum. Tegelijkertijd is het Wapen 75 jaar oud. Tijdens de viering van de Regimentsverjaardag op 15 februari 2024 hebben wij als Regiment het Bronzen Schild ontvangen. Het Bronzen Schild is de hoogste groepswaardering binnen de Koninklijke Landmacht. Om met de woorden van de Regimentscommandant te spreken: “Het is een unieke waardering voor het hele Regiment, die recht doet aan 150 jaar vakmanschap en inzet door onze mensen”.
Wij zijn er ook dan ook erg trots op dat wij deze toegekend hebben gekregen door de Commandant Landstrijdkrachten, Luitenant-generaal Wijnen.
Op 15 februari 2024 onthulden waarnemend Commandant Landstrijdkrachten, Generaal-majoor Duckers en de Regimentscommandant, Kolonel Collin van Loon samen het Bronzen Schild.

TRADITIES BINNEN ONS REGIMENT

 

Binnen ons Regiment kennen we verschillende mooie tradities. Sommige tradities zijn oud, maar er worden ook nieuwe geboren. We hechten veel belang aan deze tradities en geven ze ook door aan volgende generaties. De tradities bieden een houvast, geven een gevoel van herkenning en saamhorigheid. Ze zorgen voor verbondenheid en een groepsgevoel, het zogenaamde ‘esprit de corps’.

Zo vieren we elk jaar op of rond 18 februari onze verjaardag met een bijzonder verjaardagsappèl.
Tweemaal per jaar beëdigen wij nieuwe collega’s: zowel militairen als burger-collega’s leggen de eed of belofte af met hun hand aan ons vaandel.
We sluiten deze feestelijke gebeurtenissen altijd af met het zingen van de Verbindingsmars en brengen een toost uit “Op het Regiment!” met ons Regimentsdrankje, Leeuwenbitter. Het behoeft natuurlijk geen uitleg waarom dit kruidenbitter zo heet. Deze borrel wordt traditiegetrouw ingeschonken en uitgedeeld door onze marketentsters.

Ook doen we elk jaar op 4 mei mee aan de Dodenherdenking op Begraafplaats Crooswijk in Rotterdam; eerder die dag leggen we een steentje op het graf van cadet Vaandrig Awerbach op de Joodse Begraafplaats. Zijn naam is één van de namen op de plaquette op de sokkel van onze Leeuw. Een tweetal weken later herdenken we onze eigen Gevallenen en worden alle 212 namen, die op ons monument staan, voorgelezen.

Elk jaar worden het Regimentsdiner en het Soldaat Clasener-diner georganiseerd. Ook werken wij op sportieve wijze aan ons saamhorigheidsgevoel tijdens de Regimentssportdag. Onze vrijwilligers vergeten wij ook niet; zij worden elk jaar tijdens Leeuwenhart in het zonnetje gezet. Dit is één van de jongste tradities.

Maar de meest ludieke traditie is toch wel het Verbindingsspook. Al sinds onze oprichting in 1874 hebben wij als verbindelaren vaak te maken gehad met allerlei onverklaarbare fenomenen op verbindingsgebied: seinvlaggen die spontaan van kleur veranderen, radio’s die dienst weigeren, andere verbindingsmiddelen die niet werken… dit is allemaal het werk van het Verbindingsspook. In 2006 is het echter gelukt de leider van het spokengilde, Tam-Ba Gus, te vangen. Hij is opgesloten in een glazen kooi en overgedragen aan de Regimentsadjudant. Het volledige verhaal van het spook kunnen jullie hier lezen.
Sinds het spook is gevangen, zijn die verbindelaren, die het Verbindingsspook in bezit hebben, gegarandeerd van een goede verbinding. Wij snappen dat de eenheden zullen proberen elkaar Tam-Ba Gus afhandig te maken. Dat mag, maar hier zijn echter wel spelregels aan verbonden! De ROE omtrent het spook kunnen jullie hier vinden.

Onze historie en al onze tradities zijn te vinden in ons traditiedocument

 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.