Regimentsdiner concept

Regimentsdiner 2022

Het regimentsdiner zal dit jaar op 6 oktober 2022 gehouden worden. Schrijf u in voor de reminder per e-mail of houd onze social media kanalen in de gaten voor verdere informatie.

 

Locatie:  Van der  Valk Hotel
Landgoedlaan 26, 7325 AW Apeldoorn

Voorwoord

Afgelopen jaar is het Regimentsdiner van het Regiment Verbindingstroepen gehouden in Van der Valk Hotel in Apeldoorn. Velen van u hebben mij of de overige commissieleden laten weten dat dit goed is bevallen en daarom is ook nu weer gekozen voor dezelfde locatie voor ons Regimentsdiner. De commissie van voorbereiding is druk bezig geweest om dezelfde randvoorwaarden te scheppen als afgelopen jaar om een succesvol Regimentsdiner te kunnen vieren. Ik hoop dan ook van ganser harte dat veel officieren en onderofficieren, actief dienend danwel post-actief, gehoor zullen geven aan de oproep van onze Regimentscommandant om in grote getallen aanwezig te zijn op 6 oktober aanstaande. Ik zie ernaar uit om u te mogen begroeten en om samen in een goede sfeer oude vriendschappen te bevestigen en nieuwe contacten te leggen.

Namens de commissie van voorbereiding,
Kapitein Geugies

Van de Regimentscommandant

RegimentscommandantDit jaar bestaat ons Regiment 140 jaar, een lustrum dat we niet ongemerkt voorbij laten gaan. 6 November zal in het teken staan van eenheid van opvatting en het versterken van de saamhorigheid binnen ons wapen. Tijdens de Wapen Informatiedag zal, aan de hand van de plannen voor “de landmacht van morgen”, de richting worden aangegeven waarin ons wapen zich gaat bewegen.U bent allen van harte welkom op de Genm Kootkazerne in Garderen. Aansluitend aan deze Wapen Informatiedag biedt het Regimentsdiner natuurlijk een uitstekende gelegenheid om in een informele setting met uw collega’s de dag te evalueren. Dat is belangrijk voor het versterken van de saamhorigheid binnen ons Regiment. Op deze avond kunt u op een prachtige locatie en in een ontspannen sfeer de banden met uw collegae aanhalen. Uw aanwezigheid wordt dan ook bijzonder op prijs gesteld. De werkgroep Regimentsdiner heeft alles in het werk gesteld om de avond te laten slagen. Maar de avond is pas echt geslaagd als u daarbij aanwezig bent. Samen met de Regimentsadjudant hoop ik u op deze avond te mogen begroeten!

Aanmelden

Omdat er voor elke inschrijving/reservering vooraf kosten gemaakt moeten worden, kan er helaas geen resitutie verleend worden. De betaling dient voor aanvang van het Regimentsdiner te zijn voldaan.

Aanmelden voor het regimentsdiner, kan via onderstaande link.
https://verbindingsdienst.nl/regimentsdiner/aanmelden-regimentsdiner/

Menu