Verbindingsmars

Verbindingsmars
Sinds 1950 heeft het Regiment Verbindingstroepen een eigen mars, de Verbindingsmars, waarvan de muziek gecomponeerd werd door sergeant-majoor A. Bosch van de Koninklijke Militaire Kapel. De tekst werd geschreven door de dienstplichtig sergeant J.A. Pot en luid als volgt:

“Toen met seinlamp en vlag de staf de strijd overzag en de hoornblazer stond klaar
Toen met vonkzender zond en de duif vloog in het rond speelden zij het voor elkaar
Als de lijnwerker sjouwt en het leger op je bouwt en de radio staat klaar
De vercijferaar pent en de telexist zendt spelen wij het voor elkaar
Het is uw taak, verbindelaar,
Het is uw taak, verbindelaar,
Die de staven verbindt en de oorlog dus wint en het vaderland redt uit-‘t gevaar”