Eenheden

Bij elke inzet, oefening en missie gaan er verbindelaren mee, omdat veilige verbindingen en de informatievoorziening verzekerd moeten zijn. Juiste en snelle informatie is van levensbelang. Verbindelaren zitten dan ook geplaatst door heel Nederland. En daarbuiten. Binnen ons land zijn verbindelaren geplaatst bij de eenheden die hieronder staan.

 

HET COMMAND EN CONTROL ONDERSTEUNINGSCOMMANDO (C2OSTCO)

Het C2OstCo bestaat uit een Staf, drie Commando- en Informatiesysteem Compagnieën (Alfa- Bravo en Charlie CIS Coy) en sinds juli 2021 ook de Delta CEMA-compagnie (Cyber & Electromagnetic Activities). Daarnaast behoort ook een Kenniscentrum tot het C2OstCo. Deze eenheden zijn alle gelegerd op Legerplaats Stroe, centraal in Nederland. Tenslotte behoort ook de School Verbindingsdienst uit Amersfoort tot het C2OstCo.

Het is de taak van het C2OstCo om de eenheden van de Landmacht tijdens haar militaire operaties en oefeningen in binnen- en buitenland te voorzien van Command en Control Ondersteuning. Niet alleen stelt het voertuigen en verbindingsapparatuur ter beschikking en bedient die apparatuur, maar ook adviseert het verbindingspersoneel de militaire commandanten over het optimaal inrichten en benutten van het Informatie-Technologie Spectrum.

Natuurlijk fungeert het C2OstCo ook als kennisautoriteit, past zij de doctrines aan op nieuwe ontwikkelingen, participeert in alle grote projecten met gevolgen voor ICT en schrijft de noodzakelijke documentatie. Deze taken zijn hoofdzakelijk belegd bij het Kenniscentrum. In een nauwe samenwerking met partijen uit het bedrijfsleven (Capgemini, CGI, ICTvalley, MakeITwork) wordt op dagelijkse basis kennis uitgewisseld en geëxperimenteerd op zowel technisch vlak als op opleidings- en Human Research Management gebied.

Om verbindingspersoneel vaktechnisch op te leiden beschikt het C2OstCo over de School Verbindingsdienst. Hier worden vele verschillende opleidingen verzorgd. Dit strekt zich uit vanaf de beroepspraktijkvorming (BPV) voor leerlingen Veiligheid en Vakmanschap ICT tot aan de vaktechnische opleidingen (VTO) voor onderofficieren en officieren. Daarnaast zorgt het personeel van de School Verbindingsdienst ook nog voor de vele bij- en omscholingen.

 HET 1(GERMAN/NETHERLANDS) CORPS COMMUNICATION AND INFORMATION SYSTEMS BATTALION

Het 1GNC CIS Battalion is binationaal. Ongeveer de helft van het bataljon is Duits, de andere helft is Nederlands. Zij bedient en installeert de communicatie- en informatiesystemen die het hoofdkwartier van het 1e Duits-Nederlandse Legerkorps uit Münster (Duitsland) nodig heeft om haar taak te kunnen vervullen. De staf van het bataljon en 1CIS Coy zijn gelegerd in Kamp Holterhoek in Eibergen. De andere verbindingscompagnie, 2CIS Coy is gelegerd op Legerplaats Stroe, centraal in Nederland.

 
 

102 ELECTRONISCHE OORLOGSVOERINGS COMPAGNIE

 

102 Elektronische Oorlogsvoering compagnie is gelegerd in ´t Harde, maakt onderdeel uit van het Joint ISTAR Commando en heeft als primaire taak inlichtingen te verzamelen in het electromagnetische spectrum door peiling en interceptie. Daarnaast kan deze eenheid het de vijand moeilijk maken door hun gebruik van dit spectrum te ontzeggen door het inzetten van stoorcapaciteit.

LAST BUT NOT LEAST

Tenslotte werkt veel personeel van de Verbindingsdienst als Informatie Manager (IM-er). Ook werken ze binnen de Command en Control Ondersteuningelementen (C2Ost) of als sergeant verbindingen (de zogenaamde ‘Foxtrot’) binnen de compagnieën van de 11e Luchtmobiele Brigade (Schaarsbergen en Assen), de 13e Lichte Brigade (Oirschot), de 43e Gemechaniseerde Brigade (Havelte) of het Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL). Deze laatste heeft eenheden verspreid over heel Nederland.

Ook het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (Vredepeel) en het Korps Commandotroepen (Roosendaal) hebben een eigen C2Ost-element.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.