21 september 2024Stroe

ALV/Reünie 1NL(UN)SignalBn

Reünie 1 (NL) UN Signal Battalion – 21 september 2024

Locatie: Generaal Majoor Kootkazerne -Stroe

Programma:

10.00 – 11.00 uur Ontvangst gasten en reünisten
11.00 – 12.00 uur Algemene Ledenvergadering (ALV)
12.00 – 13.00 uur Rijstmaaltijd
16.30 uur Einde reünie

Deelname is gratis voor leden en genodigden.
Aanmelden via de secretaris, uiterlijk 31 augustus 2024 (secretaris@signalbn.nl).
Meer informatie via de website (www.signalbn.nl) of Facebook (https://www.facebook.com/groups/251491128265754/).