Onze visie

Beslissend in het digitale domein

De Visie van de Verbindingsdienst is het fundament van ons wapen en beschrijft onze ambitie die moet leiden tot succes in het gevecht door een snelle commandovoering en beslissende slagkracht in het digitale domein.

Commandanten op alle niveaus hebben behoefte aan de juiste informatie, want overdaad schaadt. Bovendien moet die informatie near real time worden afgeleverd via veilige verbindingsmiddelen. Wij adviseren die commandanten hoe het ICT-landschap efficiënt en effectief kan worden ingericht en voeren dat vervolgens uit. Daarbij maken we optimaal gebruik van offensieve en defensieve cybertechnieken en middelen van Elektronische Oorlogsvoering om eigen systemen te beschermen en om het optreden van de tegenstander te beïnvloeden. Met het sluiten en versnellen van de sensor to shooter loop wordt de veiligheid van eigen troepen wezenlijk verbeterd en de slagkracht vergroot.

De Landmacht kan altijd, overal en onder alle omstandigheden op ons rekenen. Wij werken nauw samen met nationale en bondgenootschappelijke collega’s van Marine, Luchtmacht en Marechaussee maar ook met partners uit de industrie en de civiele onderwijs- en kennisinstituten.

Wij kunnen deze veelomvattende taak uitvoeren omdat we professioneel, gemotiveerd en leergierig zijn. Daarbij ontwikkelen en gebruiken we vooruitstrevende technologie en doctrines en het beste materieel.

Informatie Gestuurd Optreden (IGO) staat centraal in het toekomstig optreden van de Landmacht. De Verbindingsdienst is hierin een onmisbare pijler en we zijn hierbij een dominante kennisadviseur. Daarom zijn wij nauw betrokken bij het opstellen van IGO-concepten, brengen samenhang aan tussen veranderende operationele behoeftes van de eenheden, experimenteren voortdurend met nieuwe technieken en passen de opgedane kennis onmiddellijk toe bij de verwerving van nieuw ICT-materieel.

Hoewel ons werkveld hoogtechnologisch is blijft de mens centraal staan. Binnen het Regiment Verbindingstroepen is geborgd dat tradities worden onderhouden, collega’s wanneer nodig worden ondersteund, veteranen en post-actieven bij ons wapen betrokken blijven en onze gesneuvelden worden herdacht. Hierdoor zijn verleden, heden en toekomst met elkaar verbonden, zijn we trots op ons wapen en ervaren we kameraadschap en esprit de corps.

Onze wapenspreuk Nuntius Transmittendus, (het bericht moet door) blijft ook in de toekomst onverminderd van kracht.