UN Signal Battalion

Bij alle missies van de Nederlandse Landmacht is personeel van het Regiment Verbindingstroepen ingedeeld. Bij de UNPROFOR missie in voormalig Joegoslavië was het echter niet slechts een detachement, maar een compleet verbindingsbataljon wat werd uitgezonden: 1 (NL) UN SIGNAL Battalion (1992 –1994) met als hoofdvestigingsplaats Sarajevo.

Na een mortieraanval van de Bosnische Serviërs vertrok het hoofdkwartier in mei 1992 naar Belgrado. In augustus 1992 verhuisde het hoofdkwartier wederom; nu naar Zagreb. Het bataljon had kleine verbindingsdienstdetachementen bij de verschillende infanterie bataljons van andere landen door het gehele gebied.

Na het opheffen van het Bataljon cq het beëindigen van de missie leeft het bataljon voort als identiteitsgroep onder de naam Vereniging oud-leden 1(NL)UN Signal Battalion en organiseert eigen (reünie)activiteiten. Alle personeel dat ooit bij het bataljon heeft gediend is automatisch lid van deze identiteitsgroep.

Deze vereniging heeft ten doel om contacten te onderhouden tussen haar leden en het behartigen van de belangen van die leden zoals dit in het huishoudelijk reglement nader is uitgewerkt.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van reünies en andere activiteiten en door relevante informatie te verstrekken via sociale media en webpagina’s .

De vereniging heeft een bestuur gekozen om deze doelstellingen te realiseren.

Nieuwsbrief en Agenda 2024

Documentatie:
Geschiedenis 1(NL)UN Signal Battalion
Frequentie voorbereiding uitzending 1 (NL) UN Signalbat
Rotaties en Comcenlocaties
Dagboek UNPROFOR Wim Voncken
Tito Barracks: verslag Peter van der Heijden brief Leschert

Vereniging:
Bestuur en ere-leden van de vereniging
Statuten
Huishoudelijk reglement
Verenigingstenue

Externe Links:
Deelnemende landen aan UNPROFOR
Veldpost UNPROFOR
Vredesmissie UNPROFOR