Werken bij de Verbindingsdienst

Het Command en Control Ondersteuningscommando (C2OstCo)

Het C2OstCo bestaat uit een Staf, drie Commando- en Informatiesysteem Compagnieën (Alfa- Bravo en Charlie CIS Coy) en sinds juli 2021 ook de Delta CEMA-compagnie (Cyber & Electromagnetic Activities). Daarnaast behoort ook een Kenniscentrum tot het C2OstCo. Deze eenheden zijn alle gelegerd op Legerplaats Stroe, centraal in Nederland. Tenslotte behoort ook de School Verbindingsdienst uit Amersfoort tot het C2OstCo.

Het is de taak van het C2OstCo om de eenheden van de Landmacht tijdens haar militaire operaties en oefeningen in binnen- en buitenland te voorzien van Command en Control Ondersteuning. Niet alleen stelt het voertuigen en verbindingsapparatuur ter beschikking en bedient die apparatuur, maar ook adviseert het verbindingspersoneel de militaire commandanten over het optimaal inrichten en benutten van het Informatie-Technologie Spectrum.

Natuurlijk fungeert het C2OstCo ook als kennisautoriteit, past zij de doctrines aan op nieuwe ontwikkelingen, participeert in alle grote projecten met gevolgen voor ICT en schrijft de noodzakelijke documentatie. Deze taken zijn hoofdzakelijk belegd bij het Kenniscentrum. In een nauwe samenwerking met partijen uit het bedrijfsleven (Capgemini, CGI, ICTvalley, MakeITwork) wordt op dagelijkse basis kennis uitgewisseld en geëxperimenteerd op zowel technisch vlak als op opleidings- en Human Research Management gebied.

Om verbindingspersoneel vaktechnisch op te leiden beschikt het C2OstCo over de School Verbindingsdienst. Hier worden vele verschillende opleidingen verzorgd. Dit strekt zich uit vanaf de beroepspraktijkvorming (BPV) voor leerlingen Veiligheid en Vakmanschap ICT tot aan de vaktechnische opleidingen (VTO) voor onderofficieren en officieren. Daarnaast zorgt het personeel van de School Verbindingsdienst ook nog voor de vele bij- en omscholingen.

Je kunt wel stellen dat er geen grote oefening plaats vindt, laat staan een missie ergens in het buitenland, zonder dat er personeel en materieel van de Verbindingsdienst – en dus vaak van het C2OstCo – bij betrokken is. Dat houdt automatisch in dat bij elke missie in het heden en het verleden mensen van de Verbindingsdienst mee op uitzending waren.

Het 1(German/Netherlands) Corps Communication and Information Systems Battalion

Het 1GNC CIS Battalion is binationaal. Ongeveer de helft van het bataljon is Duits, de andere helft is Nederlands. Zij bedient en installeert de communicatie- en informatiesystemen die het hoofdkwartier van het 1e Duits-Nederlandse Legerkorps uit Münster (Duitsland) nodig heeft om haar taak te kunnen vervullen. De staf van het bataljon en 1CIS Coy zijn gelegerd in Kamp Holterhoek in Eibergen. De andere verbindingscompagnie, 2CIS Coy is gelegerd op Legerplaats Stroe, centraal in Nederland.

102 Electronische Oorlogsvoerings Compagnie

102 Elektronische Oorlogsvoering compagnie is gelegerd in ´t Harde, maakt onderdeel uit van het Joint ISTAR Commando en heeft als primaire taak inlichtingen te verzamelen in het electromagnetische spectrum door peiling en interceptie. Daarnaast kan deze eenheid het de vijand moeilijk maken door hun gebruik van dit spectrum te ontzeggen door het inzetten van stoorcapaciteit.

Last but not least

Tenslotte werkt veel personeel van de Verbindingsdienst als Informatie Manager (IMer) of bijvoorbeeld binnen de Command en Control Ondersteuningselementen of als sergeant-verbindingen (zogenaamde “Foxtrot”) binnen de compagnieën van de 11 Luchtmobiele Brigade in Schaarsbergen en Assen, de 13 Lichte Brigade in Oirschot, de 43 Gemechaniseerde Brigade in Havelte of binnen het Operationeel Ondersteuningscommando Land met eenheden verspreid over Nederland.

Ook het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando in Vredepeel en het Korps Commandotroepen in Roosendaal hebben een eigen C2Ost Ondersteuningselement.

Steeds meer doet ook de Verbindingsdienst een beroep op de flexibele inzet van Reservisten. Zij maken het mogelijk dat piekbelastingen zoals tijdens oefeningen of inzet kunnen worden opgevangen. Omdat zij, als zij niet zijn opgeroepen, veelal als ICT-er in het bedrijfsleven werken brengen zij vaak kennis en ervaring mee die zeer welkom zijn binnen de militaire verbindingsdienst community.

Voor het zo ver is: VeVa ICT

Wil je graag werken bij de verbindingsdienst, maar ben je nog te jong om als militair te worden aangesteld, dan biedt de opleiding “Veiligheid en Vakmanschap ICT” een perfecte opstapmogelijkheid. Je theoretische opleiding bij een Regionaal Opleidingscentrum (ROC) wordt dan regelmatig afgewisseld met praktijkweken bij de verbindingsdienst van de Landmacht. Na het voltooien van je opleiding heb je sowieso een diploma op zak en maak je bij lichamelijke en psychische geschiktheid goede kans op een baan als militair bij de verbindingsdienst. Kijk voor meer info op www.werkenbijdefensie.nl