Voorwaarden bezoek

[vc_wp_text title=”Huidige voorwaarden voor uw bezoek aan de Historische Collectie”]We zijn verheugd u mee te kunnen delen dat onze Historische Collectie, onder voorwaarden, op de vaste openingstijden,  weer geopend is voor bezoek van buiten Defensie.  De voorwaarden zijn:

1.Indien u Corona-gerelateerde klachten heeft dan wordt u niet toegelaten.

2.Bezoek moet, uiterlijk 48 uur vooraf worden aangemeld via info@hcverbindingsdienst.nl onder vermelding van naam, voornaam, geboortedatum, ID-type (paspoort, rijbewijs of ID kaart) en het nummer van die ID. Dit geldt voor alle bezoekers in verband met aanmelding bij de kazernewacht.

3. Met ingang van 3 nov 2021 moet iedereen (vrijwilligers en bezoekers) bij binnenkomst zijn/haar Corona-pas tonen (QR-code of op papier).

4.Bezoek ontsmet de handen bij binnenkomst, registreert zich bij de balie en volgt de aanwijzingen van HC-vrijwilligers stipt op.

5. In het gebouw geldt een mondkapjesplicht indien geen 1,5m afstand tot anderen kan worden gehouden.

We kijken er naar uit u weer bij ons te verwelkomen.`[/vc_wp_text]