Historische Collectie

Home | Virtuele TourContact

In de afgelopen 150 jaar is het gebruik van postduiven en berichtenhonden in onbruik geraakt. Radio, Internet en satellietcommunicatie komen ons bekender voor. Een groep enthousiaste vrijwilligers op de Bernhardkazerne in Amersfoort beheert een indrukwekkende collectie van de meest aansprekende verbindingsmiddelen uit de historie van ons Regiment. Interactiviteit staat hoog in het vaandel, en veel informatie is ook online beschikbaar. Een bezoek aan deze collectie is zeer aan te bevelen.

De Historische Collectie bestaat uit een zeer attractieve presentatie waarin naast de geschiedenis van de Verbindingsdienst van het Nederlandse leger ook het verhaal van het militair gebruik van verbindingen wordt verteld. Het geheel beslaat vijf tijdvakken van 50 jaar, van 1800 tot 2050. Naast de historie komt dus ook de toekomst aan bod. De hoofdthema’s van deze tijdvakken zijn: 1800-1850: De veldtochten / optische en akoestische verbindingen; 1850-1900: Vesting Holland / kabelgebonden telefonie en telegrafie; 1900-1950: Wereldoorlogen / opkomst van de radioverbindingen; 1950-2000: Koude oorlog en vredesoperaties / digitalisering en automatisering; 2000-2050: Crisisbeheersing / datacommunicatie en verdergaande automatisering. Ook wordt aandacht besteed aan de elektronische oorlogvoering en zijn een aantal vitrines met historische uniformen en traditiegoederen te bezichtigen. Naast de expositiehal beschikt de collectie over een uitgebreid archief en een informatiebalie. Ook de Regimentszaal van het Regiment Verbindingstroepen is ondergebracht binnen de ruimten van de collectie. Het Regimentsvaandel wordt hier ook ten toon gesteld.

Meer over de geschiedenis van de Historische collectie leest u hier of in onze flyer.  Tevens is het mogelijk om een virtuele tour door de historische collectie te maken.

Openingstijden

U bent elke woensdag van 10:00 uur tot 16:00 uur van harte welkom. 

Groepen van tenminste 6 personen kunnen tegen een vergoeding en na afspraak (033-4661933) ook op andere werkdagen aan de Barchman Wuijtierslaan 198, 3818LN, terecht.

Om het bezoek voor iedereen veilig te laten verlopen, hebben we de nodige maatregelen getroffen. Hier vind je alles wat je moet weten over je museumbezoek.

Vriend worden

Wilt u de Historische Collectie financieel ondersteunen, wordt dan onze Vriend. Weet u overigens dat u uw donatie via de ANBI-regeling van de inkomstenbelasting kunt aftrekken?

Lees ook het beleidsplan Historische Collectie Verbindingsdienst 2016 – 2021.

Menu