Verbindingsspook

De legende van het verbindingsspook
Sinds zijn oprichting in 1874, heeft ons Wapen vaak te maken gehad met een aantal onverklaarbare fenomenen op Verbindingsgebied. Al deze fenomenen zijn eigenlijk nooit goed in kaart gebracht.
Maar veel Verbindelaren hebben dit aan den lijve ondervonden. Want wie heeft nu geen problemen met de verbinding gehad zonder dat hiervoor een goede verklaring was.
Op dat soort momenten was het duidelijk dat het Verbindingsspook zijn terreurcampagne weer had opgestart.
In het begin was het de seinvlag die spontaan van kleur veranderde, later de radio’s en andere hightech Verbindingsmiddelen die zonder aanwijsbare redenen er de geest aan gaven. Tegenwoordig hebben wij TITAAN en door het gebruik van programma’s als ‘ONE CLICK’ wordt het steeds gemakkelijker het Verbindingsspook op te sporen en voor te zijn. Hierdoor moet het Verbindingsspook steeds meer in de openbaarheid treden om zijn terreur toe te passen.
Door deze ontwikkelingen is het een stuk eenvoudiger geworden er één te vangen. Dit bleek ook op 16 juli 2006 te Tarin Kowt, Afghanistan, waar het spook wederom verwoede pogingen heeft gedaan om de verbinding te ondermijnen. Echter, ditmaal waren de Verbindelaren ter plaatse zeer alert en zagen zij zelfs kans het Verbindingsspook te vangen.
Nadat het Verbindingsspook gevangen was, werd deze ondervraagd door de MIVD.
Uit de ondervragingen bleek dat het hier gaat om de leider van het spokengilde
‘Tam-Ba’Gus’. Hij is gespecialiseerd in verstoring van technische apparatuur en het elektromagnetisch spectrum. Door het charisma en de status van deze leider zullen zijn onderdanen nooit in zijn buurt durven en mogen komen. Dit houdt automatisch in dat diegene die in het bezit is van dit spook gegarandeerd is van een goede verbinding.
Het spook is inmiddels overgedragen aan de Regimentsadjudant, die hem heeft opgesloten in een glazen kooi.
NOOT:
Het Regiment voorziet dat er Verbindelaren zullen zijn die graag het spook in hun bezit willen hebben, om hun verbinding te garanderen.
Hiervoor is het volste begrip, maar om te voorkomen dat er binnen ons Regiment een bloedige strijd ontstaat om dit spook in bezit te krijgen zijn er Rules Of Engagement opgesteld om dit te voorkomen. Deze ROE zullen worden bewaakt door het Regiment.

Rules Of Engagement (2021)