DE VISIE VAN DE VERBINDINGSDIENST; ALLEEN OP PAPIER OF OOK IN DE PRAKTIJK?


Wie? Wij zijn de kolonel Anne Iedema (plv. programma directeur van het programma FOXTROT) en Marco Verhagen (programmamanager CLAS FOXTROT/TEN en senior user binnen FOXTROT).

Wat? Even terug naar de theorie.
De kern van de Visie kent vier elementen:

(1) het betreft elke vorm van landoptreden
(2) door veilig en tijdig beschikbaar stellen van de juiste informatie via
(3) state of the art technologie ter
(4) ondersteuning van informatie gestuurd optreden.

Als we dit leggen naast de visie  van het Programma FOXTROT, lijkt het bijna geheel overeen te komen: alle platformen (voer/vaar/vliegtuig en mens) altijd veilig verbonden (CEMA resilient) en interoperabel met (internationale) partners, zodat informatiegestuurd optreden mogelijk wordt. Dit allemaal gericht op het tactisch landgebonden mobiele domein (uitgestegen en te voet). Let op: we hebben het hier dus over de C2 ondersteuning van het ‘vechtende deel’ van onze krijgsmacht. Het deel van de krijgsmacht waar gezien de huidige ontwikkelingen in de wereld het uiterste van kan worden gevraagd…., het deel van de krijgsmacht welke voorzien moet zijn van de beste middelen.

Waarom? Het programma FOXTROT realiseert deze noodzakelijke verandering om de eerder geformuleerde missie mogelijk te maken. De verandering behelst niet alleen IT, maar ook verandering in gedrag, doctrine, training en instandhouding (de FOXTROT Solution). Het is dus geen IT-project, maar veel meer. De planning is dat we eerst de transmissie- en platforminfrastructuur middelen modernisering implementeren. Daarna en zoveel mogelijk parallel met voorgaande willen we  de informatiepositie verbeteren, resulterend in het gewenste informatiegestuurde optreden. Deze volgorde is noodzakelijk; eerst connectiviteit en dan pas kan immers de data stromen! We moeten onder ogen zien dat onze operationele eenheden met de huidige middelen vaak minder tot niet connected zijn waardoor ze in gevaar zijn. Dat mag niet en moeten we veranderen.

Hoe? We gaan de FOXTROT Solution per Force Package uitrollen. Een Force Package is een set van operationele eenheden, representatief voor de specifieke

manier van optreden met noodzakelijke enablers en afgestemd op de NAVO gereedheidseisen in het kader van het nieuwe NATO Force Model.

Zoals gezegd moderniseren we door het toepassen van de laatste state of the art transmissie- en platforminfrastructuur middelen, zodat we veilig en interoperabel kunnen optreden. Dat geldt zowel voor militaire radio’s en satellietsystemen als voor civiele standaarden zoals 4/5G en civiele satellietsystemen. Ook de tactische applicaties zoals BMS en ELIAS en daaraan gerelateerde systemen, zoals vuursteun, liggen binnen ons aandachtsgebied. Een blijvende zoektocht naar de nieuwste en beste middelen maakt daar deel van uit. Overigens is één van de belangrijkste uitdagingen binnen het programma FOXTROT alle genoemde middelen passend krijgen in de platformen van Defensie; dit vergt heel veel coördinatie en synchronisatie met onze platform-collega’s. En oh ja; het moet ook ‘behapbaar’ voor de gebruiker blijven. Om dit allemaal mogelijk te maken bestaat het programma uit meer dan alleen IT-specialisten. Maar dat hadden we al gezegd.

Stof tot nadenken. Het lijkt alsof de visie van de Verbindingsdienst zich vooral richt op het ontplooide domein. Dat is op zich niet vreemd. Als Verbindingsdienst zagen we dit in de afgelopen decennia eigenlijk altijd als ons belangrijkste domein. Maar moet de focus, gezien de veranderende context (Ukraine), niet veel meer richting het tactisch mobiele domein worden verplaatst?

Een belangrijk ingrediënt om dit te kunnen realiseren is een veranderende mindset bij ons Verbindelaren: niet domein gebonden denken, maar geïntegreerd, dus rekening houden en afstemmen met alle domeinen. Wij constateren bijna dagelijks dat meer aandacht voor het mobiele domein meer dan gerechtvaardigd is!

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze site zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, gaan we ervan uit dat je ermee instemt.