Visie Verbindingsdienst: de theorie in de praktijk

Luitenant-Kolonel André Slob – C-CISBn

 

In navolging van het HQ 1GNC, verlegt het CISBn de focus naar het optreden in hoofdtaak 1. Wij werken nauw samen met de G6 Branch van HQ 1GNC om een robuuste C2 ondersteuning van 1GNC zeker te stellen.

 

Toekomstbestendig transformeren met een warfighting mindset

De transformatie van het hoofdkwartier naar een ‘Warfighting HQ’, vereist een verdere analyse met betrekking tot de benodigde toolset en personele expertise in het bataljon. Dit betekent een actieve mindset verandering en innovaties op het gebied van IT-infrastructuur, Information Management en CEMA. De ambitie is dan ook om op afzienbare termijn aan te vangen met een reorganisatie van het bataljon aan zowel Nederlandse als Duitse zijde.

Los hiervan moeten we ook voorbereid zijn om met de huidige middelen en bezetting ingezet te kunnen worden. Alle gereedstelling activiteiten zijn hier dan ook op gericht, waarbij de kernwoorden zijn:

  • Mil FIT: Het adagium is weer ‘ Every soldier a rifleman’ , er wordt van elke militair verwacht dat hij of zij beschikt over voldoende militaire skills om te overleven op het gevechtsveld;
  • CIS FIT: Elke militair is functioneel opgeleid en in staat om zijn functie te vervullen. In RACE verband is men gereedgesteld op Niveau 2 en we kunnen worden ingezet voor onze kerntaak ter ondersteuning van de C2 van COM 1GNC;
  • Physical FIT: Elke militair toont aan dat hij of zij Fysiek in staat is om te worden ingezet en toont intrisieke motivatie om zichzelf inzetbaar te houden;
  • Mentaal FIT: Door actief te werken aan teamvorming, leiderschap en Bi-nationale ‘Esprit-de-corps’, creëren we een eenheid waarin we een veilige werkomgeving ervaren. Hierbij ligt de nadruk op begeleiding en persoonlijke ontplooiing en dagen we elkaar uit om het beste uit onszelf en elkaar te halen.Assertief, Forward leaning en Redundant

Willen we in staat zijn om COM 1GNC te ondersteunen in zijn operatien, moeten we ervoor zorgen dat we technologisch superieur zijn. Hiervoor moeten we op alle niveaus de wil en inzet tonen om te innoveren met nieuwe technologieën, CP-concepten en communicatie mogelijkheden.

De vraag moet echter niet alleen zijn wat we allemaal kunnen inzetten om deze C2 ondersteuning te realiseren, maar vooral ook wat we allemaal kunnen verliezen zonder dat dit ten koste gaat van de informatieverwerking van het hoofdkwartier en de mogelijkheden van COM 1GNC om zijn ondercommandanten aan te sturen en de operatie te leiden!

Hiervoor werken we samen met de G6 branch om daarin assertief en forward leaning te zijn. Redundantie is key, het aloude credo: ”één verbinding is geen verbinding” doet nog steeds opgeld. Immers: ’Nuntius Transmittendus’

Het daadwerkelijk oefenen met PACE (Primary, Alernate, Cont

Luitenant-Kolonel André Slob – C-CISBn

In navolging van het HQ 1GNC, verlegt het CISBn de focus naar het optreden in hoofdtaak 1. Wij werken nauw samen met de G6 Branch van HQ 1GNC om een robuuste C2 ondersteuning van 1GNC zeker te stellen.

( afbeeldingden afkomstig van 1GNC)